Praxis Helse – vi tar vare på hele deg!

Praxis Helse tar vare på hele deg! Hos oss møter du et sterkt fagmiljø innen legetjenester. På Byporten i Oslo har vi et meget godt utviklet privat legekontor med fagmiljøer innen alt fra allmennleger, psykologer, barneleger, gynekolog, urolog, fysioterapeut til medisinskkosmetisk hudbehandling. Fordelen med å ha så mange fagmiljøer samlet på et sted er at disse kan dra veksler på hverandres kompetanse og infrastruktur. Du trenger heller ingen henvisninger for å komme til oss. Vi behandler uavhengig av hvilken fastlege eller tannlege du bruker og vi kan også tilby gode avtaler for bedriftskunder.

Tannlegeklinikkene som tidligere var en del av Praxisklinikkene er nå blitt den del av Odontia, vi samarbeider fortsatt tett med disse klinikkene når det kommer til tannhelsetjenester.