Et flåttbitt kan være nok

flatt

Sommeren er her og det er flått også. Vi utfører vaksinasjon mot TBE ( Tick-borne encephalitis). Den kalles også flåttoverført hjernehinnebetennelse/skogflåttencefalitt. Dette er en alvorlig sykdom, og pr i dag finnes ingen medisin som kan helbrede TBE, men det finnes vaksine som beskytter. Både barn og voksne kan vaksinere seg, også i løpet av pågående flåttsesong.
Ved normal vaksinering med TicoVac får du 2 doser med 1-3 måneders mellomrom. Tredje dose tas 5-12 måneder etter 2.dose. For å beholde beskyttelsen mot TBE må du ha påfyllingsdose hvert 3.-5. år.

Det er fortsatt relativt lav forekomst av skogflåttencefalitt i Norge. Likevel anbefaler nå Folkehelsinstituttet at også kystkommunene i Telemark og Larvik i Vestfold inngår i de geografiske områder hvor TBE-vaksine bør vurderes gitt til personer som ferdes mye i skog og mark og som erfaringsmessig ofte blir bitt av flått.

Lime Borreliose er den vanligste sykdommen som kan overføres gjennom flåttbitt. Den skyldes en bakterie (Borrelia burgdorferi). Hvert år blir det til Folkehelseinstituttet meldt i overkant av 300 tilfeller av Lyme borreliose, men de letteste sykdomstilfellene rapporteres ikke til Folkehelseinstituttet. Det blir meldt flest sykdomstilfeller fra Agderfylkene, Telemark og Vestfold, men tilfeller meldes fra hele landet bortsett fra de nordligste fylkene. Sykdommen skal behandles med antibiotika, og det finnes ingen vaksine mot denne typen av flåttbåren sykdom.

Du kan lese mer om flått på www.NHI.no og områdene der TBE forekommer på www.flatt.no.

Bestill time hos oss nå og hold deg frisk.