Full helsesjekk

En regelmessig helsekontroll er viktig for å forebygge sykdom og helseplager. Ved Byporten Legesenter får du nå en full helsesjekk til 1190,- (et tillegg på 100,- tilkommer etter klokken 15),- Hensikten med helsekontrollen er å avdekke risikofaktorer tidlig (slik at dette kan håndteres før det blir et omfattende helseproblem), påvise eventuell sykdom eller andre lidelser. Sammen med lege og helsepersonell gjør vi en omfattende sjekk av din helsetilstand.

En helsesjekk inneholder:

  • risikovurdering basert på alder, kjønn, livsstil, tidligere sykdommer, familiehistorie og evt. arbeidsbelastninger
  • klinisk undersøkelse
  • laboratorieundersøkelser av blod og urin basert på risikovurdering og kliniske funn.
  • vurdering av vaksinebehov ved forespørsel (basert på Sysvac (Sentralt register for vaksinehistorikk), alder, livsstil og egne ønsker).

Tilbakemelding:

Tilbakemeldingen skjer via brev eller telefon, dette etter hvilken avtale som gjøres med legen, brev er dog foretrukket.

Ved vesentlige avvik får du tilbakemelding fra legen samme dag, men alle svar foreligger senest innen 14 dager. Om det avdekkes noe unormalt vil vi ta tak dette og vi gir råd for videre oppfølging og eventuell behandling. Skulle det være behov for ytterligere undersøkelser vil vi komme med anbefalinger på hvilke tiltak som bør gjennomføres, og dersom det er indikasjon for å bli henvist til spesialist vil du få beskjed.

Pris: fra 1190,-

– hos oss for du legetime samme dag!

Hos Byporten Legesenter får du time samme dag. Vårt team består av leger og helsepersonell med lang erfaring og høy kompetanse, kontakt oss så hjelper vi deg i løpet av kort tid. Vi holder åpent fra kl. 08.00 til kl. 21.00 alle hverdager.

Bestill time

Telefon: 22 34 82 00
 Mob: 41 23 51 90 ( kun sms )
E-post: post@byportenlegesenter.no
Åpent mandag-fredag 08-21