Medisinske krav til opptak Politihøyskolen

PHS

Vi tilbyr HELE legeundersøkelsen/legeerklæringen som trengs til opptaket som student ved Politihøyskolen. Dette innebærer alle prøver, audiometri og spirometri.

Selve undersøkelsen tar ca 40 min, og attesten er klar på ca.1 t. Total sum på dette er kr.1550,-

Her følger informasjon fra PHS nettsider og medisinske krav de stiller:

Alle søkere skal sende inn en legeerklæring og obligatoriske vedlegg sammen med følgebrevet.
Obligatoriske vedlegg til legeerklæringen er utskrift av spirometri og audiometri.

Legeerklæringen (PDF) må fylles ut i forbindelse med legeundersøkelse gjennomført av en lege som har autorisasjon for å praktisere i Norge. Legeerklæringen skal ikke være eldre enn 6 måneder på tidspunktet den sendes inn sammen med følgebrevet. Sammen med legeerklæringen må du også sende inn utskrift av spirometri og audiometri.

Opptak til Politihøgskolen forutsetter generelt god helse, uten noen permanente skader eller funksjonsnedsettelser som kan være til hinder for å gjennomføre tjeneste på en god og forsvarlig måte. I tillegg må søkere tilfredsstille de medisinske kravene som gjelder for å kvalifisere til førerkort klasse D.

Dette medfører at blant annet:

Diagnoser som medfører nedsatt vurderingsevne, kroppsbeherskelse og/eller psykisk stabilitet vil være diskvalifiserende
Atopisk eksem og andre hudsykdommer kan være diskvalifiserende, hvis typisk norsk vintervær vil være til hinder for ordinær tjeneste
Diabetes type 1, insulinkrevende diabetes, vil være diskvalifiserende
Fargeblindhet vil være diskvalifiserende
Alle former for astma som krever regelmessig medisinering, eller som fører til nedsatt lungefunksjon vil være diskvalifiserende
Uttalte (betydelige) allergier kan være direkte diskvalifiserende hvis de kan føre til nedsatt tjenestedyktighet, og all allergi bør dokumenteres med spesialisterklæring.
Kroniske sykdommer i mage/tarm, eksempelvis Chrons/Ulcerøs Kolitt.
Hørsel
Søkere skal ha normal god hørsel. Dette skal dokumenteres med utskrift av audiometri, over frekvensene 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 og 8000 Hz .

Vær oppmerksom på at ikke alle legekontor/helsesentre/sykehus nødvendigvis har utstyr for å gjennomføre hørselstest tilgjengelig til en hver tid, og at man dermed bør beregne litt god tid på å få gjennomført denne testen.

Syn
Opptak forutsetter normalt godt syn som ikke er svakere enn 0.5 ukorrigert, tallet kan også være oppgitt i brøk som for eksempel 5/10, 6/12. Dette er synsstyrke, og må ikke misforstås som brillestyrke. Det enkleste er å ta kontakt med optiker for å finne ut om du tilfredsstiller dette kravet. Det kreves normalt samsyn. Nedsatt fargesyn er diskvalifiserende.