Anne Ragnhild Kjus

Dr. Anne Ragnhild Kjus var ferdig utdannet spesialist i gynekologi og fødselshjelp i 2016. I utdannelsestiden jobbet hun mange år ved gynekologisk avdeling ved Haugesund sykehus og Drammen sykehus.Anne Ragnhild har lenge hatt en spesiell interesse for fertilitet og jobber nå til daglig med dette, både utredninger og behandling av pasienter med barneønske.

Dere treffer henne en dag i uken på Byporten. Noe av det beste med jobben min er å møte mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Du kan komme til meg med alle gynekologiske problemstillinger.