Elisabeth Smogeli

Elisabeth Smogeli er gynekolog og tar sin doktorgrad på livmorkreft ved Avdeling for gynekologisk kreft ved Det Norske Radiumhospital. Hun var ferdig utdannet lege i 2006 og startet å jobbe innen gynekologi og fødselshjelp i 2007. Siden 2011 har hun vært ansatt på Oslo Universitetssykehus. På Ullevål har hun opparbeidet seg kompetanse innen svangerskapsomsorg og generell gynekologi. Hun gjør ultralyd av gravide gjennom hele svangerskapet. De siste årene har fokuset vært utredning og behandling av gynekologisk kreft på Radiumhospitalet. Elisabeth Smogeli har en stor bredde i faget og er opptatt av at pasientene føler seg trygge og tatt på alvor.