Andre tjenester

Våre leger har lang erfaring, de kan hjelpe deg ved utredning og oppfølging.

Øreskyll: du må alltid ha en konsultasjon med allmennlege før vi skyller øret. Det er for å utelukke andre grunner til tetthet/ubehag, se at det ikke er tegn til betennelse, og at trommehinna er intakt. Om det er behov for noe type behandling vil legen vurdere dette.


Audiometri: Vi utfører hørselstest, du bestiller en konsultasjon hos en av våre allmennleger som vil ta en undersøkelse av ørene dine. Hørselstesten vil bli utført av helsepersonell og deretter vurdert av lege.


Allergiutredning: Hos oss kan du få hjelp ved allergiplager, vi tar allergi blodprøver og ut i fra klinikk, symptomer og prøvesvar vil lege vurdere riktig behandling.


Spirometri: Spirometri er en undersøkelse som måler to forskjellige egenskaper ved lungene: *Mengde (volum) luft som pustes ut *Strømningshastigheten til denne luften (flow) Til sammen gir måling av volum og strømningshastighet svært god informasjon om lungenes og luftveienes funksjon. Spirometri kalles derfor en lungefunksjonsundersøkelse. Målingene som gjøres ved spirometri, er relativt uavhengig av muskelstyrke og fysisk kondisjon, og gir derfor et godtog objektivt mål på lungefunksjonen. Spirometri er en av de viktigste metodene man har for å undersøke lungefunksjonen, og brukes svært mye hos blant annet astmapasienter og KOLS-pasienter, som ofte har trange luftveier med redusert luftstrøm (obstruksjon). Etter utført spirometri vil legen se på dine prøvesvar og vurdere riktig behandling.


EKG: Elektrokardiogrammet (EKG) registrerer de elektriske impulsene som sendes gjennom hjertet. Impulsene lar seg påvise/måle utenfor hjertet, f.eks. i armene, i bena, i brystveggen. I forbindelse med taking av EKG festes det derfor elektroder på armene, føttene og brystveggen. Hvis formålet med å ta et EKG bare var å studere den elektriske rytmen, hadde det vært nok å måle kun ett sted. Men ved at man måler på flere steder, kan legene ved skader på hjertemuskulaturen påvise hvor skaden befinner seg. EKG gir legene viktig informasjon om hjertets tilstand. Ved skader på ledningssystemet eller i hjertemuskulaturen, oppstår karakteristiske forandringer. Først og fremst ser man etter:

  • endringer i hjerterytmen
  • om det foreligger angina pectoris
  • tegn til ferske eller gamle hjerteinfarkt
  • om hjertet er overbelastet.

Skulle du ha behov for en undersøkelse ringer du oss på telefon 22 34 82 00 eller send oss en beskjed via kontaktskjemaet. Vi setter opp en time hos lege som vil hjelpe deg.