Barnelege i Oslo | Pediatri

barnelege_byporten_legesenter

Barnemedisin (pediatri) omfatter alle medisinske sykdommer fra nyfødtalder og til voksenalder.

Barnelege

Barn har ofte en begrenset evne til å uttrykke seg. En barnelege har mange års erfaring i å observere barn og en meget avansert utdannelse. Barnemedisin omfatter nesten alle problemstillinger fra de voksnes verden med tillegg av barns ekstreme dynamikk og sårbarhet i forvandlingen fra en tilværelse som foster til et utvokst individ. Denne forvandlingen skjer oftest innen gitte grenser der avvik kan være en problemstilling for seg.

De ulike faser i oppveksten har særegne problemstillinger der barnet er sårbart for utfordringer innen immunforsvar, ernæring, motorikk, intellekt, psykologi, arv og miljø. Ofte er symptomene forårsaket av flere sammenfallende mekanismer og en barnelege er spesielt opptatt av å tenke helhetlig og å balansere kortsiktige og langsiktige hensyn. Utredning og undersøkelse av barn stiller store krav til legens kunnskaper, erfaring og spesielt evne til å kommunisere med barnet og foresatte.

 

Under er noen felt innen barnemedisin nevnt:

 • atopiske sykdommer: allergi, astma, eksem
 • arvelige sykdommer
 • ernæringsproblematikk
 • hormonforstyrrelser
 • hjertefeil
 • infeksjoner
 • kreft og blodsykdommer
 • magesmerter
 • misdannelser
 • nevrologiske sykdommer
 • nyre og urinveissykdommer
 • tarmsykdommer
 • vekst og utvikling

 

Venter du barn og trenger en ultralyd? Les mer om ultralyd her.

For gynekolog-konsultasjon les her.

Vi ønsker å hjelpe deg på best mulig måte når du trenger hjelp. Velkommen til oss på Byporten Legesenter.