HPV vaksine

HPV er et virus som smitter gjennom seksuell omgang og dette viruset er også linket til livmorhalskreft hos kvinner. Kan det være lurt å vaksinere seg?

Vurderer du å ta HPV vaksinen?

Kreft uansett form, er en hard og vanskelig sykdom. Den kan redusere livskvaliteten betraktelig før, under og etter behandling. I verste fall kan kreft også føre til døden. Mange av oss er livredde for å få kreft og det er logisk nok med tanke på alt som følger med. Derfor vil mange gjerne gjøre det som skal til for å forhindre at nettopp de får kreft. Et av disse tiltakene for både menn og kvinner kan være å ta HPV vaksinen.

Hva er HPV?

HPV står for Humant Papillomavirus hvor det finnes 100 forskjellige typer og de fleste er helt ufarlige. Dessverre finnes det noen varianter som kan gi celleforandringer hos kvinner og dermed øke risikoen for livmorhalskreft. Selve infeksjonen er vanskelig å oppdage ettersom det som regel er symptomfritt og går over uten at du har behov for behandling.

Det skal veldig lite til før man er smittet av HPV viruset, ettersom hver enkelt hudcelle klarer å produsere vanvittige mengder virus. Når man har intim kontakt med en partner skal det ikke mer til enn en liten rift i huden og viruset kan overføres. Har man sex uten bruk av kondom kan dette også være en mulig måte å bli smittet på ettersom man kan få smitte fra huden også. Det spiller ingen rolle hvor få eller hvor mange seksualpartnere du har, en er faktisk mer enn nok om denne personen har HPV viruset.

HPV-viruset er en del av det å faktisk ha et normalt sexliv ettersom det faktisk rammer 70-80 prosent av våre kvinner og menn. Viruset forsvinner gjerne i løpet av et par år og om man har noen symptomer så er det gjerne i form av forkjølelse eller i verste fall kan man utvikle lungebetennelse. Men man blir ikke testet for HPV med mindre man har påvist celleforandringer. Får man påvist HPV-viruset etter fun av celleforandringer så vil man bli tett fulgt av gynekolog og lege for å sikre at det ikke utvikler seg til livmorhalskreft.

Litt mer om hva det faktisk betyr for oss

I Norge ser vi sammenheng mellom HPV viruset og de lærde mener det kan knyttes til flere forskjellige krefttyper og ikke bare livmorhalskreft. I 2014 var det 338 tilfeller av livmorhalskreft og alle disse var relaterte til HPV-infeksjon. Det var 61 kvinner og 25 menn som fikk analkreft og av disse var det 90% som var knyttet til HPV-infeksjon. Av de 19 kvinnene som fikk vaginalkreft var 81% knyttet til HPV-infeksjon.

Hvert år i Norge får rundt 10 000 norske kvinner beskjed om at de har diagnosen lette celleforandringer. Omtrent 3000 kvinner får så alvorlige celleforandringer at de må fjerne deler av livmorhalsen hvilket gjør det vanskelig å gjennomføre svangerskap etterpå. Rundt 300 kvinner får diagnosen livmorhalskreft og omtrent 70 kvinner vil dø av livmorhalskreft.

Hjelper det med vaksine?

HPV-vaksinen fungerer forebyggende, og reduserer risikoen for at du får HPV-viruset. Samtidig reduserer den risikoen for at de som har eller får HPV-viruset faktisk utvikler en eller annen form for kreft. Dette er årsaken til at den nå også anbefales om du har hatt en eller flere seksualpartnere og ikke bare før man har debutert seksuelt.

Det finnes i dag muligheter for unge kvinner som er født i 1991 eller senere til å få HPV vaksinen gratis og mer informasjon om dette kan man finne på Folkehelseinstituttet sine sider. Det er også mulig for alle jenter å få vaksinen når de er 12 år gamle som en del av barnevaksinasjonsprogrammet.

Det er også slik at gutter kan få kreft som er relatert til HPV-viruset og de fungerer også som en smittekilde for kvinner, derfor er det også kommet fokus på at gutter bør vaksineres også. Nå er det slik at det blir mulig for gutter å få vaksinen i 7. Klasse.

Men hva med de som ikke faller inn under noen av disse ordningene? Det finnes muligheter for å kjøpe vaksinen selv med resept og få lege, helsesøster, sykepleier eller legesekretær på ditt legekontor om det er ønskelig.

Legemiddelverket følger med på innrapportering av bivirkninger men det er foreløpig meldt om få alvorlige bivirkninger av HPV-vaksinen.