Neglerot kirurgi

Inngrodd tånegl gir symptomer som smerter, hevelse, utskillelse av puss fra kanten av tåneglen (som regel kun på den ene siden) og betennelse der neglen skjærer seg inn i huden.

Inngrodd tånegl betyr at neglen på stortåen vokser eller gror inn i huden ved siden av neglen

Noen har bare milde plager, mens andre kan ha betydelige besvær og mye hevelse.

Inngrodd tånegl tilhører en av de vanligst forekommende tilstander i allmennpraksis. I en befolkning på 1000 personer vil det på årsbasis være to til fire personer som trenger legebehandling. Tilstanden rammer som regel stortåneglen.

Kirurgi

Hos noen blir man ikke kvitt problemet med lokalbehandling. Et kirurgisk inngrep kan da bli nødvendig. Man kan fjerne hele neglen, eller kun ytterkanten av neglen mot neglefolden. Dersom hele neglen fjernes, er det viktig å stelle fint med den nye neglen som i løpet av noen måneder kommer tilbake. Neglen bør etter hvert som den vokser ut, klippes mest mulig rett over, for å forebygge tilbakefall. Våre allmennleger kan hjelpe deg med inngrodd tånegl og vil vurdere riktig behandling for deg. Ved kirurgisk fjerning av tånegl er det lurt å ta med seg sandaler eller store sko til å ha etter timen.