Utredning ved urinveisproblemer

Overaktiv blære:

En overaktiv urinblære kan gjenkjennes ved sterk og brå vannlatingstrang, hyppig vannlating med små mengder dag og natt. Urinlekkasje forekommer hos ca. en tredel. Definisjonen forutsetter at infeksjoner og andre underliggende sykdommer er utelukket. Tilstanden rammer både unge og eldre, og den kan i de fleste tilfeller håndteres av allmennlegen. Inkontinens:

De vanligste formene for inkontinens er stressinkontinens

  • ufrivillig tap av urin ved fysisk anstrengelse, og urininkontinens
  • ufrivillig tap av urin forbundet med sterk vannlatingstrang.

Urinveisinfeksjon:

Nedre urinveisinfeksjon kalles også blærekatarr eller cystitt. Vanligvis inneholder urinen ingen bakterier, men noen ganger sprer bakterier seg fra endetarmen til urinrøret. Herfra kan bakteriene forflytte seg opp til blæren og forårsake en infeksjon i urinblærens og urinrørets slimhinner. Både menn og kvinner kan få urinveisinfeksjon, men det er mye vanligere hos kvinner.

Det finnes noen risikofaktorer for en urinveisinfeksjon, som for eksempel:

  • Sex
  • Bruk av en vaginal sædcelledrepende krem eller gel
  • Diabetes
  • Urinkateter (et rør som fører urin ut fra blæren din)
  • Høy alder
  • Overgangsalder/menopause
  • Graviditet