Psykolog i Oslo | Kort ventetid

Byporten Legesenter tilbyr time hos psykolog i Oslo. Hos oss kan alle bestille time – uavhengig av fastlegeordningen. Byporten Legesenter tilbyr behandling av mange forskjellige psykiske plager.

 

Psykolog – hva er det?

En psykolog sitt høyeste mål er å forbedre menneskers livskvalitet. Psykolog har kunnskap om hvordan tenkning foregår, hva som skjer i hjernen når vi sanser, tenker, føler og handler. Psykolog har også kunnskap om barns utvikling og psykiske lidelser.

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har tatt profesjonsstudiet i psykologi.

Som psykolog snakker du med mennesker og gjennomfører undersøkelser og tester for å bestemme behandlingsform.

Vi kan hjelpe deg med:

  • angstlidelser
  • fobier
  • generalisert angst
  • panikklidelse
  • sosial fobi
  • tvangslidelse
  • depresjonstilstander
  • stressmestring
  • belastende livssituasjon og tapsopplevelser
  • avhengighetsproblematikk

Behov for psykolog?

Man trenger ikke å være syk for å søke psykologhjelp.
Vår psykolog i Oslo kan være til hjelp også når en opplever at noe er vanskelig, for eksempel at livet tar en uønsket vending eller stopper opp slik at en ikke kommer seg videre.

Du kan ta kontakt dersom du opplever at du strever, for eksempel med vanskelige følelser av ulike slag og har behov for å drøfte dette med noen du kan ha tillit til. Noen ganger har slike følelser rot i vonde eller vanskelige opplevelser i livet. Slike opplevelser kan vi være mer eller mindre bevisst.

Terapiform

Terapiformen er tilpasset ditt behov men tar vanligvis utgangspunkt i en samtaleterapi for å bevisstgjøre deg og endre plagsomme og uhensiktsmessige tanke- og atferdsmønstre. Dette gjøres ofte gjennom praktiske øvelser og systematisk trening. Terapien er målrettet og relativt kortvarig.

Psykologen har erfaring med å jobbe med mennesker i krise, som kan ha opplevd vanskelige og traumatiske hendelser. Psykologen må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. De klarer å se situasjonen utenfra, men allikevel med empati og omsorg.

Kontakt vår psykolog i Oslo

Våre psykologer i Oslo Ivar Wagle og Lina Iversen har mange års erfaring i feltet, de tar seg god tid til deg og ønsker å hjelpe på alle mulige måter de kan.

Behandling gis hovedsakelig i form av individuelle samtaler.

Trenger du en psykolog i Oslo? Ta kontakt med Byporten Legesenter for god behandling og rask konsultasjon.

Priser | Psykolog

En konsultasjon hos psykolog koster kr 1250,- for 45 minutter.

For full prisoversikt klikk her.

Vi ønsker å hjelpe deg på best mulig måte når du trenger hjelp. Velkommen til oss på Byporten Legesenter.