Psykolog i Oslo | Kort ventetid

På Byporten Legesenter tilbys time hos psykolog sentralt i Oslo. Hos oss kan alle bestille time. Henvisning er ikke nødvendig. Byporten Legesenter tilbyr behandling av mange forskjellige psykiske plager.

 

Psykolog – hva er det?

Psykolog er en beskyttet tittel for dem som har gjennomgått og bestått profesjonsstudiet i psykologi.

Kliniske psykologer jobber hovedsakelig med utredning og behandling av psykiske lidelser og vansker. Det kan være nevropsykologiske tilstander som ADHD og autismespekterforstyrrelser eller psykiske lidelser (diagnoser) som angst og depresjon.

Psykologer jobber også med å hjelpe mennesker i krevende livssituasjoner, som ikke nødvendigvis medfører en psykiatrisk diagnose, for å fremme mestring og livskvalitet.

Vi kan hjelpe deg med:

  • angstlidelser
  • fobier
  • generalisert angst
  • panikklidelse
  • sosial fobi
  • tvangslidelse
  • depresjonstilstander
  • stressmestring
  • belastende livssituasjon og tapsopplevelser
  • avhengighetsproblematikk

Behov for psykolog?

Man trenger ikke å være syk for å søke psykologhjelp.
Våre psykologer i Oslo kan være til hjelp også når du opplever at noe er vanskelig, for eksempel at livet tar en uventet vending eller stopper opp slik at du ikke kommer seg videre.

Ta kontakt dersom du opplever at du strever, for eksempel med vanskelige følelser av ulike slag og har behov for å drøfte dette med noen du kan ha tillit til. Ofte ganger har slike følelser rot i vonde eller vanskelige opplevelser i livet.

Terapiform

Terapiformen tilrettelegges etter dine behov. Vi tar vanligvis utgangspunkt i en samtaleterapi for å bevisstgjøre deg og endre plagsomme og uhensiktsmessige tanke- og atferdsmønstre. Dette gjøres ofte gjennom praktiske øvelser og systematisk trening.

Våre psykologer har erfaring med å jobbe med mennesker i krise, og som kan ha opplevd langvarige eller akutte påkjenninger.

Kontakt vår psykolog i Oslo

Vår psykolog i Oslo, Ivar Wagle har mange års erfaring i feltet. Han tar seg god tid, og legger til rette for et behandlingsforløp som er best mulig tilpasset deg og dine utfordringer.

Behandling gis hovedsakelig i form av individuelle samtaler.

Trenger du en psykolog i Oslo? Ta kontakt med Byporten Legesenter for god behandling og rask konsultasjon.

Vi ønsker å hjelpe deg på best mulig måte når du trenger hjelp. Velkommen til oss på Byporten Legesenter.