Angst

Har du angst?

Byporten Legesenter tilbyr time hos psykolog i Oslo. Hos oss kan alle bestille time – uavhengig av fastlegeordningen. Byporten Legesenter tilbyr behandling av mange forskjellige psykiske plager.

Det er omtrent 30% av nordmenn som vil oppleve å få en angstlidelse i løpet av sitt liv. Angsten kommer gjerne også tett i tett med depresjon og det kan noen ganger være vanskelig å vite hvor den ene begynner og den andre slutter. For å få diagnosen bør du ta samtaler med psykolog hvor du legger frem ditt symptombilde slik at psykologen får innblikk i din psykiske helse og eventuelt kan gi deg en diagnose og foreslå behandling. Behandlingen kan for eksempel være samtaleterapi i kombinasjon med antidepressiva og andre medisiner som kan lindre symptomene på angsten.

Symptomer på angst

Mange er redd for at en angstlidelse følger de resten av livet, men det er ikke sånn det fungerer. Ved å få rette behandlingen tidlig i sykdomsforløpet, kan man lære seg mestringsstrategier som gjør det lettere å håndtere angsten når den kommer. For mange som har opplevd angst, kan det utvikle seg en slags angst for angsten. Man unngår gjerne steder og situasjoner som man vet trigger angsten, og dermed får man redusert livskvalitet.

Angsten kan bli synlig på mange vis, mange opplever å få hjertebank og noen opplever den som såpass sterk at de blir redde for å dø, i en allerede vanskelig situasjon. Man kan oppleve at man begynner å skjelve, får pustevansker og noen vil til og med kaste opp eller besvime. Dette er de fysiske reaksjonene, men det er også en del psykiske symptomer, som for eksempel en enorm redsel for ting du ikke nødvendigvis kan forklare, et veldig tankekjør og det er veldig vanskelig å få kontroll over det, noe som kan akselerere og trigge angsten enda mer.

De fleste lever greit og har noen få angstepisoder i løpet av livet, men for andre kan angsten forplante seg mer og gjøre det vanskelig å leve et vanlig liv. Dette vil igjen gjøre at man kanskje har behov for en eller annen form for bistand fra NAV, da er det viktig å ha diagnosen på papiret ettersom den utløser dine rettigheter.

Les mer om symptomer på angst her.

Forskjellige typer angstlidelser

En form for angst er den sosiale angsten hvor man syns det å møte og tilbringe tid med andre er vanskelig, gjerne i spesielle settinger eller bestemte mennesker. Dette kan for eksempel være sosiale arenaer eller til og med tilknyttet arbeidsplassen og kollegaer. For noen går dette hakket lenger og blir agorafobi, hvor man rett og slett er redd for å gå ut dørene og møte verden og menneskene der ute. Lever man med en generalisert angstlidelse er man veldig bekymret over de små dagligdagse ting og hendelser i livet. Det setter seg gjerne somatisk, altså i kroppen også gjennom en indre uro og muskelspenninger.

Det finnes mange andre former for angst også, som for eksempel hypokondri som er en veldig overdrevet helseangst eller angst for sykdommer. Man er livredd for å få spesifikke sykdommer eller bare å bli syk eller i noen tilfeller er man redd for døden. Tvangslidelse hvor man bruker ritualer og tvangshandlinger for å håndtere ubehagelige og vonde tanker. Posttraumatisk stresslidelse er en form for reaksjon man får på lange eller korte perioder med traumer og vonde hendelser. For mange utarter angsten seg som fobier mot spesifikke ting som trigger angstfølelsene som for eksempel flyturer og edderkopper som er to av de vanligste.

Hva kan en psykolog gjøre?

Foruten å diagnostisere selve lidelsen kan psykologen tilby samtaleterapi. Medisiner må eventuelt avtales med psykiater eller fastlege etter diagnosen er satt. Du som pasient må også jobbe mye med deg selv og dine reaksjonsmønstre i situasjonene hvor du får angst. Det kan være nyttig å finne ut hva, om noe skulle ligge bak angsten. Foruten å snakke med terapeuten din, kan dere også samarbeide om for eksempel eksponeringsterapi hvor du gradvis utsetter deg for de tingene som gir deg følelse av angst. Det handler om å bryte de tankemønstrene som gir liv til problemene og erstatte dem med mer gunstige tankemønstre. Poenget er at de destruktive tankemønstrene skal bort og man skal erstatte dem med noe som virker mer oppbyggende. Det handler om å skape mestring i eget liv, og ved å bygge mestringsfølelse kan man fordrive angsten og tvilen som gjerne følger med den. Det er ikke nødvendigvis så mye som skal til før du får en ny og bedre hverdag der angsten ikke lenger er en del av ditt liv.

Trenger du en psykolog i Oslo? Ta kontakt med Praxis Helse Byporten Legesenter for god behandling og rask konsultasjon.