Depresjon

Føler du at hverdagen blir alt for mye og energinivået ditt konstant er for lavt? Da kan du være deprimert.

Er du deprimert?

Depresjoner er mer vanlig enn man skulle tro og bare her i Norge sies det at depresjoner vil ramme 25% av kvinner og 15% av menn. Av disse vil 75% til 85% trolig få gjentatte episoder. Men hvor går egentlig grensen mellom det å være vanlig sliten og det å faktisk være deprimert?

De fleste av oss opplever at hverdagen kan være stressende og at kabalen rett og slett ikke går opp. Det er stadige krav på jobb og krav hjemme, det er alltid noen som krever en bit av deg. Alle disse kravene betyr at vi må yte, og noen ganger må vi yte mer enn vi klarer og energikabalen går ikke opp. Legger vi så til et antall stressorer som for eksempel tap av jobb, alvorlig sykdom eller tap av familiemedlemmer så kan det fort gå fra vanlig stress til å bli en depresjon.

Noe av det som er vanskelig med depresjon er at i motsetning til en brukken fot, er det ingen som nødvendigvis kan se det på deg og symptomene i seg selv i enkelte tilfeller kan oppfattes som vanlige reaksjoner. Dessverre er det for mange skambelagt og det er dermed høy terskel for å skaffe hjelp, hvis man i det hele tatt skjønner selv at man er deprimert. Men skulle du på et punkt mistenke at du er deprimert er det uhyre viktig at du får hjelp av fastlege eller en psykolog som kan jobbe med deg, finne diagnose og så en god behandling som fungerer for nettopp deg. Hvis ikke kan du risikere at depresjonen blir stadig verre. Men hvordan kan du vite om du er deprimert? Når den tunge dagen blir en i en rekke av mange og man ikke ser lyset i tunellen, burde man ta en tur til legen. Da kan de dårlige dagene ha bikket over i depresjon som du kan trenge hjelp til å komme ut av.

En destruktiv indre dialog

Om man elsker å se film og lese bøker, blir gjerne bare sittende og stirre på skjermen eller lese en side i boka sånn ca 20 ganger uten å få med seg noe. Mange opplever å bli irritable og reagere veldig mye på ting som egentlig ikke tilsier den reaksjonen. Mange får problemer med å sove og å spise, så det er kanskje ikke så rart at energinivået blir veldig lavt. Man får problemer med å konsentrere seg og beslutningsvegring.

Men noe av det verste er den indre dialogen mange med depresjon får. Den indre dialogen hvor man forteller seg selv hvor mislykket og håpløs man faktisk er og hvor lite man egentlig er verdt. Den kan for eksempel være preget av skamfølelse og skyldfølelse. Vi vet alle at når du gjentar noe lenge nok, så oppleves det som sannheten. Det er nesten litt som om man mobber seg selv rett og slett. Mange begynner også å gråte veldig lett og klarer kanskje ikke å slutte. Det kan også sette seg i kroppen i for eksempel muskelspenninger og hodepine.

Dette er jo ting alle kan oppleve en mild grad av fra tid til annen, men det som skiller en depresjon fra vanlig stress og tunge dager, er at det bare hoper seg opp og blir et fjell man rett og slett ikke klarer å komme over alene. Det er også snakk om et visst tidsaspekt og grad av symptomer som sier noe om alvorligheten i depresjonen. Det kan gå uker og måneder om du ikke får hjelp til å håndtere depresjonen. Etter hvert vil det bli et problem i hverdagen ved at du ikke klarer å jobbe som vanlig, den personlige hygienen kan bli dårligere og det blir vanskeligere å holde på relasjoner.

Les mer om symptomer på depresjon her.

Men det finnes håp!

Det går an å bli frisk fra depresjoner, men første betingelsen for dette er nettopp å oppsøke fastlege eller psykolog for å få en diagnose og et behandlingsopplegg som er tilpasset deg og din livssituasjon. Det vanlige er å skrive ut antidepressiva og en eller annen form for terapi hvor man finner ut hva som ligger bak og ser på hva man kan gjøre for å bli frisk og finner positive mestringsstrategier for å forhindre at nye episoder med depresjon oppstår. Disse mestringsstrategiene kan du ta frem når du føler du har behov for å ta litt grep selv og for å forhindre at du får nye depresjoner.

Vi ønsker å hjelpe deg på best mulig måte når du trenger hjelp. Velkommen til vår psykologByporten Legesenter.