Astma for barn

Oppstår det situasjoner hvor ditt barn under organisert trening eller generell fysisk aktivitet gisper etter luft? Dette kan skyldes astma.

Symptomer

Astma er en lungesykdom som skyldes flere sammenfallende forandringer i bronkiene. Disse forandringene gir økt luftmotstand ved utpusting, ofte ledsaget av pipelyder, slimdannelse og hoste.

Et anfall av astma kan oppstå meget hurtig og utvikle seg over få minutter, men de fleste merker gradvis økende symptomer over timer og dager.

Astma kan utløses og forverres av mange faktorer: infeksjoner, allergier, irritanter i luft, anstrengelser, temperaturforandringer osv.

Ubehandlet kan astma føre til kroniske arrforandringer i lungene og nedsatt allmenntilstand som også kan påvirke andre organer.

Astma mellom kjønn

I småbarnsalderen er astma og astmaliknende plager hyppigere hos gutter enn hos jenter. Blant småbarn som legges inn på sykehus for astma, er to av tre gutter. Fordelingen mellom kjønnene endrer seg i tenårene. I voksen alder er det flere kvinner enn menn som har astma.

Riktig behandling

Riktig behandling og riktig livsstil kan oftest reversere alle symptomer og muliggjøre et fullstendig normalt liv.

Astmasymptomer hos barn blir ofte spontant bedre med økende alder, men det er viktig at medisiner blir brukt tilstrekkelig, tilpasset alder og symptomer.

Astma er et av de områder der det er stor forskjell på det spontane forløp og de som får behandling både på kort og lang sikt. Er en i tvil om medisinering er nødvendig, bør en forsøke en periode med medisiner: undermedisinering er langt hyppigere enn overmedisinering.

Medikamenter

Aktuelle medikamenter består først og fremst av medisiner som inhaleres og virker direkte på sykdomsmekanismene. I tillegg kan legen også foreskrive medisiner som svelges og virker på lungene via blodet.

Kontakt oss

Lurer du på om ditt barn har Astma? Vi ønsker å hjelpe deg på best mulig måte når du eller din familie trenger hjelp. Velkommen til vår allmenlegeByporten Legesenter.