Depresjon

Tror du at du kan lide av depresjon? Vi gir deg en liten oversikt over symptomer og informasjon om når du bør oppsøke helsepersonell for hjelp.

Symptomer på depresjon

Det å diagnostisere noen med depresjon er ikke nødvendigvis en lett oppgave. Det kan finnes fysiske årsaker til flere av symptomene, så det kan være greit å ta en sjekk hos en lege for å utelukke fysiske årsaker. Har man for eksempel problemer med høyt blodsukker, kan man få samme symptomer som man får ved depresjon som for eksempel problemer med å konsentrere seg, irritabilitet, lavt energinivå og behov for mer søvn. Når man så har utelukket eventuelle fysiske årsaker kan man få en psykolog til å vurdere hvorvidt det er depresjon eller andre psykiske lidelser som utløser symptomene. Psykologer pleier å si at det er en del faktorer som må være til stede for at det skal ses på som depresjon.

Symptomer og alvorlighetsgrad

For at du skal diagnostiseres med depresjon må du ha et depressivt stemningsleie og/eller interesse- og gledesløshet og/eller tap av energi og økt tretthet. Har du to av disse såkalte hovedsymptomene så kan det bety at du er deprimert. Andre symptomer som kan indikere depresjon er at du har problemer med å konsentrere deg og fokusere på oppgaver. Du opplever gjerne redusert selvtillit og selvfølelse. Du kan ha et pessimistisk syn på hva fremtiden bringer og tankemønstrene kan preges av skyldfølelse og en følelse av å være mindreverdig.

Du kan oppleve problemer med søvn, at du rett og slett ikke får sove og når du først sover, så er det dårlig og du kan gjerne våkne opp flere ganger på natten uten å få sove igjen. Andre plages av for tidlig oppvåkning. Du opplever gjerne at du spiser enten veldig mye mer eller mye mindre mat, rett og slett endringer i appetitten din. Dette er også et område man må være litt obs på med tanke på eventuelle spiseforstyrrelser.

Ved mild depresjon kan du krysse av på to av hovedsymptomene og minst to av de andre symptomene men ingen regnes som veldig alvorlig grad. Ved moderat depresjon er det to hovedsymptomer og minst fire andre symptomer hvorav flere symptomer kan være alvorlige. Ved alvorlig depresjon har du alle hovedsymptomene og minst seks av de andre symptomene hvorav flere har alvorlig grad.

Flere typer depresjon

Det finnes også flere typer depresjon, så det er viktig å få et inntrykk av hvor du som pasient er for at behandlingen skal være så riktig som mulig. Har du for eksempel dystemi, som i praksis betyr at du er kronisk nedstemt? Har du perioder med mani eller hypomani så kan det være at du har en form for bipolar lidelse.

Opplever du de symptomsammensetningene som beskrevet ovenfor er det viktig at du tar kontakt med lege og psykolog for å få klarlagt hvorvidt du er depressiv og hvilken behandling som kan hjelpe deg til å føle mestring i livet igjen, få tilbake livsgnisten og ikke minst få tilbake ditt liv.

Lurer du på om du har depresjon? Vi ønsker å hjelpe deg på best mulig måte når du trenger hjelp. Velkommen til vår psykologByporten Legesenter.