Stive skuldre og hodepine

Stive skuldre og stiv nakke gir ofte hodepine. Men hvilke symptomer skal du se etter, annet enn hodepinen?

Har du stive skuldre eller hodepine?

Hverdagen kan være stressende, og mange av oss opplever ting som gjør at vi spenner oss i hverdagen. Det kan være problemer med å betale husleia, for mange oppgaver og for lite tid og det kan være at man ikke tar godt nok vare på kroppen vår slik at den ikke håndterer hverdagen sånn som den burde. 5% av Norges befolkning sier de har hodepine minst en gang i uken og 8 av 10 sier de har hatt hodepine i løpet av det siste året. Spenningshodepine er den mest dominerende årsaken til hodepine, og det handler om at vi stresser for mye og det setter seg i nakke og skuldre.

Kanskje du sitter på jobb i mange timer, på en dårlig kontorstol, med et skrivebord i feil høyde og et tastatur og en skjerm som ikke er tilpasset, alt dette er ting som bidrar til stive skuldre og hodepine. Det kan være du ikke er i nok fysisk aktivitet eller at du har feil kosthold og dermed ikke får i deg nok av viktige næringsstoffer. Drikker du for eksempel nok vann hver dag? Hvis ikke kan du oppleve mye problemer med hodepine.

Cervikogen hodepine

Dette er navnet på hodepinen som gjerne er assosiert med smerter i skuldre og nakke. Smertene i seg selv kan komme fra skjelett, mellomvirvelskiver, blodårer eller nerver i skuldre og nakke. Typisk for denne hodepinen er at den oftest er sterkest bak i hodet og gjerne på en side. Smertene kan dog stråle ut mot øyet og tinningen og skulder og arm på den samme siden som smertene sitter i hodet. Det er smerter som er konstante og de fleste opplever det å bevege nakke og skuldre fører til at smertene blir verre og i verste tilfellene kan smertene sitte i opptil 3 døgn. Smertene intensiveres ofte ved trykk på det aktuelle området i skuldrene eller nakken.

Symptomene i seg selv kan være mange forskjellige, og det er gjerne disse som skiller de forskjellige diagnosene fra hverandre. Derfor er det viktig at du har en god oversikt over symptomer når du skal til legen slik at legen kan stille en så korrekt diagnose som mulig, for å sikre beste behandlingen. Andre symptomer som kan opptre samtidig er kvalme, svimmelhet, lysskyhet, feber, nedsatt allmenntilstand og nedsatt bevissthet.

Besøket hos legen

Legen vil spørre deg inngående om de symptomer du opplever, så tenk over hvilke symptomer du har og hvilken styrke det er på symptomene. Er hodepinen akutt, opptrer den gjentagende eller er den kronisk? Hvor sterk er hodepinen og hvor sitter den, framme i pannen eller bak i hodet? Kanskje på en av sidene? Hvordan vil du beskrive smertene, er det pulserende, stikkende, elektriske støt eller brennende? Har du vært i en ulykke som kan ha gitt skade i nakke, skuldre og hode? Jo mer nøyaktig informasjon du gir legen, jo riktigere diagnose.

Les mer om stive skuldre og hodepine her.