Rotfylling

Rotfylling av tann

Rotfylling er et inngrep for å bevare en tann som er i ferd med å råtne. Hva gjøres ved en rotfylling?

Tannen får sin ernæring gjennom et blodåresystem sentralt i tannen. I samme kanal ligger tannens nerver. Skader og infeksjoner som affiserer denne kanalen, representerer et for tannen dramatisk valg: enten må tannen trekkes, eller den må behandles med en rotfylling.

Behandling

Rotfylling innebærer en omfattende behandling i flere trinn:

1. Den sentrale kanalen i tannen må saneres/renses grundig, via en åpning i tannkronen.

2. Deretter fylles den rensede kanalen med en steril, vevsvennlig substans.

3. Tannkronen må deretter forsegles med en holdbar tannerstatning.

Som oftest vil tannen etter en tid kunne både kjennes og se ut som den originale tannen. Nerven i tannen er fjernet, og tannen er i prinsippet følelsesløs etter en rotfylling. Men siden hjernen mottar en sum av sanseinntrykk fra nabotenner, kjeve og slimhinner, merker de fleste lite til forandringen.

Gevinsten ved rotfylling er at en har bevart en tann kosmetisk og funksjonelt . Rotfyllingsprosessen tar lang tid og må vanligvis utføres ved flere besøk hos tannlegen, før tannen endelig kan forsegles. Selv om behandlingen er tidkrevende, vil de fleste være tjent med innsatsen, siden alternativet er en varig tapt tann.

I noen få tilfeller (10-15%) kan det utvikles en betennelse i rotspissen av en rotfylt tann. Denne kommer som regel i små sidegrener av rotkanalen. Slik betennelse gir lokal ømhet i kjeven, og den affiserte tannen kjennes ofte litt høyere ut enn tidligere. Tilstanden krever behandling av tannlege.

Spesialbehandling

Endospesialist (endodontisk tannlege) er kvalifisert til å behandle mer kompliserte tilfeller av rotfylling som krever mer spesialisert kompetanse og spesielle instrumenter. De fjerner dårlig masse i rotkanalen, renser den og fyller i et spesialt materiale for å bevare tannen.

For å være kvalifisert for å utføre slike behandlinger må en vanlig tannlege etterutdanne seg i 3 år før de får bevis for at de kan utføre slike kompliserte behandlinger.

Har du gjort rotfylling tidligere og opplevd en bieffekt med missfarging? Se vår side angående tannbleking!

Ta kontakt for rotfylling

Ta kontakt med en av våre tannlegeklinikker i Oslo sentrum, Ullevål eller Asker for en time angående rotfylling. Bestill en time i dag for rask konsultasjon og god behandling!