Sykdommer og medisiner

Visste du at det er enkelte sykdommer og medisiner som kan ødelegge tennene og som gjør det ekstra viktig at du følger opp din tannhelse?

Sykdommer og medisiner kan ødelegge tennene

Noen av oss lever med sykdommer eller lidelser som går ut over tennene våre og det kan være flere årsaker til dette. I noen tilfeller kan for eksempel mangelsykdommer eller andre sykdommer ødelegge tennene. Men det er også slik at mange medisiner for eksempel fører til munntørrhet som igjen går utover tannhelsen, eller at det finnes virkningsstoff i medisinene som påvirker selve tennene eller tannkjøttet.

Sykdommer kan ødelegge tennene dine

Det finnes mange genetiske sykdommer som kan føre til at tennene blir ødelagt. Tannmisdannelser hos spebarn kalles primær utvikling, og når det er tannmisdannelser hos voksne er det sekundær utvikling. Disse sykdommene påvirker ikke bare selve tennene men også utseende på tennene og i noen tilfeller selve tannstillingen. Ett eksempel her er ufullstendig dannelse av emalje på tennene. Selve emaljen er tynn og svakere enn hos andre, så der skal lite til for å ødelegge tennene. En tannlege bør kontaktes så fort som mulig for å sørge for regelmessige sjekker for å reparere det som går galt, og sørge for et godt vedlikehold av tennene. Marfan Syndrom er et annet eksempel på en genetisk arvet sykdom som kan påvirke tennene og i verste fall ødelegge dem.

En annen sykdom som kan føre til ødeleggelse av tenner er diabetes mellitus. Den reduserer gjerne spyttproduksjonen og gir svakere immunforsvar. Me diabetes er det også en dobbel sjanse for at tennene blir ødelagt ettersom ikke bare selve sykdommen i seg selv kan gi redusert spyttproduksjon, men også en del av medisinene som man bruker for å bli frisk fra diabetesen har den samme effekten. Det er derfor anbefalt å bruke produkter som øker salivasjonen slik at man får bedre spyttproduksjon og dermed klarer å beskytte emaljen på tennene bedre mot bakterier. Dette gjelder også mange andre sykdommer som for eksempel gastritt, reflux, sjøgrens syndrom og andre autoimmune sykdommer.

Hva med psykisk helse?

Den psykiske helsen påvirker også tennene dine, men på en litt annen måte. Mange som lever med psykisk sykdom har for eksempel store problemer med å ta vare på tennene sine. De har kanskje lavt selvbilde, dårlig selvtillit eller er suicidale og ser ikke vitsen i å ta vare på tennene. Når man er deprimert er ikke det å pusse tennene det man tenker på, da er man opptatt av å komme seg gjennom dagen noenlunde hel. For mange er det lite fokus på personlig hygiene, spise riktig mat og drikke for eksempel vann. Dette betyr at ikke bare blir tennene ivaretatt med tannpuss, de er også under stadig angrep av sukker og syre fra matvarer.

For mange er det å gå til tannlegen preget av sterk angst og i verste fall fobi. En del av angsten handler om å skape unnvikelsesatferd, og det betyr at man viker unna tannlegen. Dermed blir ikke problemer som hull eller ødelagte tenner oppdaget før det er for sent og man må trekke tenner som er ødelagte. Her er det viktig å komme inn tidlig når man ser tendensene til at angsten og fobien knyter seg til tannlegebesøk. Med god terapi og eksponering hos tannleger som har god erfaring og kunnskap om tannlegeskrekk, kan man bygge mestring hos pasienten istedenfor at man lar unnvikelsesatferden få sette seg.

Om man har en lidelse som gjør at man spyr mye, for eksempel bulimi eller andre lidelser der den reaksjonen provoseres frem, er det også viktig å følge med på tennene. Hvorfor? Fordi når du spyr får du opp syrer i fra magen, som skader emaljen på tennene. For mange er det snakk om å spy mange ganger daglig, og tar man ikke vare på tennene i utgangspunktet så utsettes tennene både for syre fra magesekken, men også bakterier som kommer derfra. Ved anoreksi kan man også ødelegge tennene, men det fungerer på en annen måte. Da handler det om at kroppen ikke får nok næringsstoffer til å opprettholde helsen, og avhengig a hvor alvorlig det er, vil veldig mange deler av kroppen forfalle ettersom det ikke er nok næring til å holde den gående. Mange vil også spy som reaksjon på mat eller til og med tvangsforing når man er innlagt på sykehuset.

Trenger du å snakke med en psykolog? Les mer om våre psykologer her.

Hva med medisiner?

Det sies at omtrent 500 medikamenter kan påvirke og ødelegge tennene ifølge doktoronline.no. Hovedproblemet er som regel at selve spyttproduksjonen påvirkes. Spyttet er med på å beskytte tennene våre, og da spesielt emaljen, mot angrep fra bakterier. Når vi ikke produserer nok spytt kan vi derfor få tannråte, hull i tennene, betennelse i tannkjøttet eller til og med soppinfeksjon i munnen.

Noen av medisinene som kan virke på spyttproduksjonen er antidepressiva, beroligende, allergimedisiner, medisiner for diabetes og vanndrivende medisiner. Hvor sterkt de påvirker jo avhengig av hvor stor dose som brukes og om det brukes fast. Medisiner man må gå på for kroniske lidelser, gjerne i mange år, vil mest sannsynlig ha stor skadeeffekt på tennene om man ikke jobber forebyggende.

Når du skal på medisiner er det viktig at du samarbeider godt med legen din, og sørger for at du er opplyst på hvilke bivirkninger medisinene har og legger opp en rutine i forhold til tannhelsen, slik at du kan gi deg selv sjansen for bedre tannhelse. Det er viktig at du også informerer din faste tannlege om medisiner du skal ta fast, og spør om de vet noe om hvilken virkning det kan ha på tennene og hva de anbefaler deg å gjøre for å ta vare på tennene mens du går på de medisinene. Sørg for å gå til tannpleier med max 1 års mellomrom for å følge opp tannhelsen i forhold til bruk av medisiner. Hvis det er slik at medisinene virkelig ødelegger tannhelsen kan det være nødvendig å ta kontakt med legen for å se om det finnes andre alternativer til medisiner som du kan bruke i stede, for å bedre tannhelsen.

Opplever du noen symptomer og lurer på hva de skyldes? Les mer om symptomer innen tannhelse her.

Ta kontakt

Trenger du en tur til tannlegen? Praxisklinikkene leverer tannlegundersøkelser hos Praxisklinikkene i Oslo sentrum, Ullevål eller Asker. Bestill en time i dag for rask konsultasjon, god behandling og bedre tannhelse!