Tannbleking hos tannlege

Mange gjør tannbleking i hjemmet uvitende om hvilke følger dette kan medføre for tannhelsen. Praxisklinikkene ønsker å opplyse våre kunder hvorfor det er lurt å gjøre tannbleking hos tannlege.

bleke tenner hos tannlege
Tannbleking gjør du hos tannlegen for å få hvite tenner.

Mattilsynet skrev en ny forskrift i 2012 som sier at første sekvens i hver behandlingssyklus skal gjennomføres under direkte tilsyn av tannlege, og produktene skal ikke brukes på personer under 18 år. Tannblekemidler med styrke av hydrogenperoksid fra 01-6%, kan bare selges til tannleger. I realiteten har det vært et forbud mot fritt salg av tannbleking lenge, fordi det ikke har vært tillatt med mer enn 0,1% hydrogenperoksid i kosmetiske produkter til munnhulen.

Det er viktig at behandlingen er trygg for pasienten. Der regnes som trygt å bruke tannblekemidler så lenge tannlegen har undersøkt pasienten uten å finne risikofaktorer eller orale sykdommer som taler imot behandling. Tannlegen forsikrer seg om at pasienten ikke skal bruke produktene oftere eller lenger enn de er ment å brukes, en avgjørende faktor for et godt resultat og en god tannhelse.

Flere faktorer kan påvirke resultatet. Faktorer kan være:

  • Blødning etter skade av tannsubstansen
  • Sykdom og medikamenter brukt i barneårene
  • Tannsten og røykbelegg

Behandlingen tar 3 timer etter opprinnelig tannlegetime for rens, puss og kontroll av tenner. Videre gjøres tannblekingen kontinuerlig 3 timer daglig i en 10-14 dagers periode. Hvitheten av tennene måles utifra en prosentskala hvor man ønsker å oppnå 100% hvithet. Det gjøres i mange tilfeller etterbehandling 1-2 ganger i året for å vedlikeholde hvitheten.

Produktene i seg selv er det mattilsynet som er ansvarlig for å føre tilsyn for, samt spørsmål om regelverket som gjelder for produktene. Reglene satt i 2012 ble satt på bakgrunn av et EU-direktiv fra 2011, i henhold til direktiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter.

Kilde: https://www.tannlegeforeningen.no/profesjon-og-fag/Ny-forskrift-Tannbleking-skal-starte-hos-tannlegen.aspx