Vaksiner for barn

Vaksiner er en forebyggende behandling som baserer seg på å oppnå immunitet ved å utsette kroppen for ufarlige strukturer som ligner overflaten eller produkter på/i de mikroorganismer en ønsker immunitet mot.

Når en kropp blir infisert av en mikroorganisme vil kroppen vanligvis forsøke å drepe/inaktivere mikroorganismen ved flere ulike prosesser. Samtidig vil det utvikles en beredskap mot senere angrep fra lignende mikrober. Dette gjør kroppen ved å lage molekyler som kan gjenkjenne strukturer på invaderende mikrober og raskt starte en serie av prosesser som dreper/inaktiverer mikrober som prøver seg mye raskere enn ved en førstegangs infeksjon. Bak denne teknikken ligger mange årtier med avansert utvikling og forskning. De fleste aktuelle vaksiner i dag består av unike deler av overflaten eller produkter i/av de virus og bakterier en ønsker å utvikle immunitet mot Andre er bygget opp fra molekylnivå i et laboratorium. Det finnes også noen få vaksiner der en benytter seg av levende, men svekkede mikroorganismer.
De fleste vaksiner i dag må injiseres gjennom huden, mens noen få kan svelges. Noen vaksiner gir varig immunitet ved få injeksjoner, andre må gjentas med gitte mellomrom for å opprettholde immuniteten.

Alvorlige bivirkninger er meget sjeldne og vaksiner har reddet millioner av menneskeliv over hele verden.

Det offentlige vaksineprogrammet vi har i dag er gratis, gjennomtenkt og stort sett overensstemmende med resten av den vestlige verdens vaksineprogrammer. Les mer på folkehelseinstituttets hjemmesider. Dette er et svært helse- og kostnadseffektivt tiltak og det er sannsynlig at vi kommer til å få viktige vaksiner mot store helsetrusler som malaria og kreft i overskuelig fremtid.

Vaksiner er viktig for det enkelte barn, og vi anbefaler alle å følge det norske vaksineprogrammet. Hos enkelte barn kan det finnes tilstander og omstendigheter som forhindrer vaksinasjon (alvorlig sykdom, immunsykdommer, allergier osv). Om en betydelig del av befolkningen likevel er vaksinert, vil smitteforekomsten være så lav at også disse vil ha en svært lav sykdomsrisiko (Flokkbeskyttelse).

Det offentlige vaksineprogrammet dekker på en fornuftig måte behovet for barn og ungdom med stasjonært opphold i Nord-Europa, men gir begrenset effekt mot infeksjoner som kan forekomme i andre klimasoner og i samfunn med andre hygieneforhold. Imidlertid finnes vaksiner som også dekker slike omstendigheter, men disse vaksinene bør individualiseres avhengig av destinasjon og forhistorie. Se reisevaksine.